Noloc

Vanaf 2010 ben ik aangesloten bij de Noloc, de Nederlandse beroepsvereniging van loopbaanprofessionals. Opdrachten worden door mij uitgevoerd met inachtneming van de geldende gedragscode gedragscode van de Noloc (Zie PDF Noloc Gedragscode).
Voor mijn professionalisering volg ik bijeenkomsten en ben ik coördinator van de Kwaliteitskring Het Gooi. De vorm varieert van praktische activiteiten, workshops en thema-avonden tot intervisie en casuïstiek, maar kenmerkt zich vooral door het uitwisselen en delen van vakkennis en vakliteratuur, in een informele sfeer.

CMI

Loopbaanadviseur is geen beschermd beroep, wat inhoudt dat iedereen het beroep zou mogen uitoefenen. Ik heb er daarom voor gekozen om te worden gecertificeerd door het Career Management Institute (Gedragscode CMI)

Het CMI is de enige onafhankelijke instelling die loopbaanadviseurs certificeert tot ‘Register Loopbaanprofessional’’ (RL). Aan deze erkenning gaat een uitgebreide en geaccrediteerde toetsingsprocedure bij het CMI vooraf. Het CMI stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit van loopbaanadviseurs die zij opnemen in het register. Daarbij wordt het CMI zelf ook door een onafhankelijke instantie getoetst.

Ik merk dat deze certificering steeds meer gewaardeerd wordt door mijn opdrachtgevers. De overheid, maar ook steeds meer (non-)profit-organisaties kiezen voor gegarandeerde kwaliteit en doen alleen zaken met een gecertificeerd loopbaancoach. Elke rijksambtenaar heeft het recht om eenmaal per vijf jaar een loopbaantraject te volgen vanuit het A&O fonds. Hiervoor is een subsidie van maximaal 1500 euro voor het loopbaanadvies, mits de coach CMI gecertificeerd is.
Zie www.loopbaanadvies.aofondsrijk.nl


Meer weten?

Neem dan contact met mij op

Contact

 

Noloc

Vanaf 2010 ben ik aangesloten bij de Noloc, de Nederlandse beroepsvereniging van loopbaanprofessionals. Opdrachten worden door mij uitgevoerd met inachtneming van de geldende gedragscode gedragscode van de Noloc (Zie PDF Noloc Gedragscode).
Voor mijn professionalisering volg ik bijeenkomsten en ben ik coördinator van de Kwaliteitskring Het Gooi. De vorm varieert van praktische activiteiten, workshops en thema-avonden tot intervisie en casuïstiek, maar kenmerkt zich vooral door het uitwisselen en delen van vakkennis en vakliteratuur, in een informele sfeer.

CMI

Loopbaanadviseur is geen beschermd beroep, wat inhoudt dat iedereen het beroep zou mogen uitoefenen. Ik heb er daarom voor gekozen om te worden gecertificeerd door het Career Management Institute (Gedragscode CMI)

Het CMI is de enige onafhankelijke instelling die loopbaanadviseurs certificeert tot ‘Register Loopbaanprofessional’’ (RL). Aan deze erkenning gaat een uitgebreide en geaccrediteerde toetsingsprocedure bij het CMI vooraf. Het CMI stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit van loopbaanadviseurs die zij opnemen in het register. Daarbij wordt het CMI zelf ook door een onafhankelijke instantie getoetst.

Ik merk dat deze certificering steeds meer gewaardeerd wordt door mijn opdrachtgevers. De overheid, maar ook steeds meer (non-)profit-organisaties kiezen voor gegarandeerde kwaliteit en doen alleen zaken met een gecertificeerd loopbaancoach. Elke rijksambtenaar heeft het recht om eenmaal per vijf jaar een loopbaantraject te volgen vanuit het A&O fonds. Hiervoor is een subsidie van maximaal 1500 euro voor het loopbaanadvies, mits de coach CMI gecertificeerd is.
Zie www.loopbaanadvies.aofondsrijk.nl

Meer weten?

Neem dan contact met mij op

Contact